Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Wanneer u producten bestelt via de onlineshop, sluit u een overeenkomst af met fffine.com. Deze algemene voorwaarden regelen de overeenkomst tussen u en fffine.com voor de aankoop van producten uit de onlineshop.
In deze algemene voorwaarden wordt naar u, de klant die de producten koopt, verwezen met de term "U". Naar fffine.com, de beheerder van de onlineshop en verkoper van de producten, wordt verwezen met de term "Verkoper". Termen als "fffine", "wij" of "ons" verwijzen naar fffine.com. Indien u contact wenst op te nemen met ons, kunt u de respectieve contactgegevens terugvinden in de clausule “Contactgegevens” van deze algemene voorwaarden.

INHOUD EN TAAL VAN DE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden regelen alle overeenkomsten die via de onlineshop worden afgesloten tussen u en de verkoper.
Wanneer u een bestelling plaatst door tijdens de bestelprocedure te klikken op de knop ‘Nu bestellen’, erkent u dat u kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en dat u ze onvoorwaardelijk aanvaardt.
We kunnen deze algemene voorwaarden ook af en toe actualiseren. In de onlineshop is te allen tijde een kopie beschikbaar van de actuele versie van deze algemene voorwaarden. Bij het bestellen van producten uit de onlineshop is de overeenkomst voor die producten onderworpen aan de versie van de algemene voorwaarden die op dat moment van kracht is.
Eventuele voorwaarden van u maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk wordt goedgekeurd door de verkoper.
Indien een of andere clausule in deze algemene voorwaarden ongeldig zou zijn of niet kan worden afgedwongen, heeft dit geen impact op alle andere clausules.

CONTRACTUELE PARTIJEN EN GRONDGEBIED

De onlineshop kan enkel worden gebruikt door personen die juridisch bekwaam zijn om bestellingen te plaatsen en ouder zijn dan 18 jaar. Alle overeenkomsten voor de aankoop van producten via de onlineshop worden afgesloten tussen de individuele klant en fffine.com, de verkoper, zoals hierboven vermeld.
De producten die via de onlineshop worden aangeboden, kunnen enkel worden geleverd in de daartoe geregistreerde landen en zijn niet bedoeld voor commerciële wederverkoop. fffine.com volgt de markt constant met het oog op een mogelijke uitbreiding van de regio's waarin het bedrijf actief is. Klanten die een bestelling willen plaatsen voor levering in een ander land, worden verzocht contact op te nemen met onze klantendienst op het volgende e-mailadres: info@fffine.com

BESTELPROCEDURE

Zodra u het gewenste product hebt gevonden, kunt u het zonder enige verplichting toevoegen aan uw winkelkarretje door te klikken op de knop ‘Toevoegen aan winkelkarretje’. U kunt de inhoud van uw winkelkarretje op elk ogenblik bekijken door te klikken op de knop ‘Winkelkarretje’. U kunt producten uit uw winkelkarretje schrappen door te klikken op de knop ‘Wissen’. Wenst u de producten in uw winkelkarretje ook effectief aan te kopen, klik dan op de knop ‘Volgende’. Gelieve uw gegevens in te vullen. De verplichte velden zijn aangeduid met een *. Om een aankoop te kunnen plaatsen, moet u zich aanmelden of ons de nodige gegevens bezorgen om u te kunnen leveren. Uw gegevens worden gecodeerd vooraleer ze verzonden worden om uw privacy en veiligheid te garanderen. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld en de betaalwijze hebt geselecteerd, klikt u op de knop ‘Volgende’ om doorgestuurd te worden naar de bestelpagina. Daar kunt u uw gegevens nogmaals controleren. Door te klikken op de knop ‘Nu bestellen’ beëindigt u de bestelprocedure. U kunt de procedure op elk ogenblik stopzetten door het browservenster af te sluiten. De individuele pagina's geven bijkomende informatie, bv. manieren om foutief ingevoerde gegevens te corrigeren.

EEN OVEREENKOMST AFSLUITEN

Vooraleer uw bestelling te plaatsen, dient u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. We raden u aan een exemplaar af te drukken of te downloaden voor later gebruik.
Door te klikken op de knop ‘Nu bestellen’, geeft u aan dat u de producten in uw winkelkarretje wenst te kopen en dat u aanvaardt dat deze overeenkomst onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

De verkoper zal de ontvangst van uw bestelling bevestigen door u een e-mail te sturen ("Ontvangstbevestigingse-mail"). Deze ontvangstbevestigingse-mail impliceert niet dat de verkoper uw bestelling ook aanvaardt.
De verkoper zal u een bevestigingse-mail sturen wanneer het product verkrijgbaar is en als de verkoper uw betaling kan verwerken. Zodra de verkoper u de bevestigingse-mail stuurt, ontstaat er een juridisch bindende overeenkomst tussen u en de verkoper. Dus als het bestelde product in voorraad is en de verkoper uw betaling kan verwerken, zou u de bevestigingse-mail binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling moeten ontvangen.

LEVERING VAN DE GOEDEREN

Onze bestellingen worden steeds verzorgd door een pakjesdienst.
Voor klant specifieke producten dient u rekening te houden met een extra verwerkingsperiode van 10 dagen vooraleer de producten worden verzonden.
Soms worden producten in ‘backorder’ geplaatst, wat betekent dat de verkoper tijdelijk geen voorraad heeft. Maar de verkoper zal uw bestelling beslist bijhouden en het item verzenden zodra het opnieuw verkrijgbaar is. Als de verkoper het product bij zijn eigen leverancier kan verkrijgen, zal het geleverd worden binnen 30 dagen nadat u uw bestelling hebt geplaatst; uw rekening wordt dan pas gedebiteerd wanneer het backorder item verzonden is. Wij danken u voor uw geduld en begrip.
Ook als de verkoper u een bevestigingse-mail heeft gestuurd, kan het gebeuren dat een door u besteld product niet verkrijgbaar is omdat de verkoper het product niet bij zijn eigen leverancier kan verkrijgen. Wanneer dit niet te wijten is aan een fout van de verkoper en buiten diens redelijke controle ligt, behoudt de verkoper zich het recht om de overeenkomst te herroepen. In dat geval zal de verkoper u hiervan via e-mail op de hoogte brengen en op de website van de onlineshop vermelden dat het product niet verkrijgbaar is. Uw betaalkaart zal ook niet gedebiteerd worden. Indien mogelijk, kan de verkoper u een vervangproduct voorstellen van een gelijkwaardige kwaliteit en prijs. Het staat u vrij om dit aanbod al dan niet te aanvaarden.
De verkoper zal steeds al het nodige doen om de vermelde leveringstermijnen te respecteren, maar toch kunnen deze niet altijd gegarandeerd worden. De verkoper is er dan ook niet door gebonden, mits zijn uitdrukkelijk akkoord.
Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. De zendingen worden geleverd op weekdagen, doorgaans tussen 9:00 en 17:00 uur. Er wordt niet geleverd tijdens het weekend. Houd er rekening mee dat u aanwezig moet zijn om de levering te aanvaarden; in het andere geval zal het vervoersbedrijf een bericht laten om de levering op een later tijdstip uit te voeren.
Wij kunnen geen bestellingen aanvaarden voor levering op een postbusadres.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Wanneer u een grote hoeveelheid van een klant specifiek model bestelt, kunnen we de zending samenvoegen in één verpakking.

PRIJZEN, TAKSEN EN VERZENDKOSTEN

De prijs van de producten die u via de onlineshop bestelt, is steeds de prijs die geldt op het ogenblik waarop u uw bestelling doorgeeft. De prijs wordt op het scherm vermeld vooraleer u uw bestelling doorgeeft, alsook in de bevestigingse-mail.
Alle prijzen zijn in euro en zijn inclusief btw en Recupel. U gaat akkoord met de betaling van alle verkoop- of andere taksen, lasten en heffingen die vereist zijn voor producten in het land waar de producten moeten worden geleverd, voor zover de verkoper deze nog niet op uw factuur heeft aangerekend.
Onze verzendkosten kunnen worden gewijzigd, u krijgt het exacte bedrag te zien tijdens de eerste fase van uw winkelkarretje of door te gaan kijken op de informatiepagina "Klantendienst".
Wanneer u een grote hoeveelheid van een klantspecifiek model bestelt, kunnen we de zending samenvoegen in één verpakking.
De producten blijven het eigendom van de verkoper zolang deze laatste de producten nog niet aan u heeft geleverd.
fffine.com behoudt ten allen tijde het recht om een niet correct weergegeven prijs te corrigeren na voltooiing van een bestelling. De klant behoudt het recht zijn artikel / bestelling te annuleren.

BETALING

Wij aanvaarden Bancontact/Mister Cash, VISA, MasterCard en PayPal. U kunt steeds in vertrouwen bij ons kopen, want u weet dat alle transacties worden uitgevoerd via SSL-codering, wat een maximale veiligheid oplevert.
Opmerking: wij autoriseren uw betaalkaart op het ogenblik dat u uw bestelling doorgeeft. Deze volmachtprocedure impliceert dat uw bank het bedrag van uw bestelling reserveert op uw rekening. Uw betaalkaart wordt echter pas gedebiteerd na verzending van uw bestelling. Neem contact op met uw bank voor meer informatie.
• Bancontact/Mister Cash
Indien u na het plaatsen van uw bestelling kiest voor Bancontact/Mister Cash, dient u het nummer en de vervaldag van uw kaart in te vullen. Daarop wordt u doorgestuurd naar uw vertrouwde banksite. Vooraleer deze methode te selecteren, dient u het volgende te controleren:
- ondersteunt uw bank deze betaalwijze? De bestaande onlinebetaling via Bancontact/Mister Cash wordt ondersteund door Fintro, Fortis, ING, Dexia, CBC, KBC, AXA en VDK Spaarbank;
- beschikt u over een identificatietool? Bancontact/Mister Cash via het internet wordt beveiligd via Web Banking. Neem contact op met uw bank indien u nog niet beschikt over Web Banking.
• Betaalkaart
Betalingen via Visa en MasterCard worden uitgevoerd in samenwerking met Ogone, een van de Europese marktleiders in betaaldiensten. Uw gegevens worden op een veilige manier verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met ons privacybeleid. Naargelang van de houder van uw betaalkaart kan het gebeuren dat u moet bevestigen dat u de rechtmatige eigenaar bent van de betaalkaart via Web Banking. Voor meer informatie over Web Banking dient u contact op te nemen met uw persoonlijke bank.
PayPal is de wereldleider in onlinebetalingen. Met PayPal kunt u op een veilige, eenvoudige en snelle manier betalen en betaald worden via betaalkaart. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de PayPal-website.

RECHT OP ANNULERING / RETOURZENDINGEN

Wanneer u onze producten hebt gekocht voor niet-professionele doeleinden, hebt u het recht om uw bestelling zonder enige motivering te annuleren binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product. U kunt de producten ook annuleren voor ze geleverd worden. In dat geval volgt u gewoon de RMA-procedure die beschreven wordt in de onderstaande clausule ‘RMA-procedure', en stuurt u het (de) item(s) in kwestie terug per post, op eigen risico en voor eigen kosten.
U bent niet gerechtigd tot annulering:
- van de bestelling als het product al gebruikt is. U moet het product steeds in perfecte staat en in de originele verpakking terugsturen. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van het product tijdens de terugzending;
- van klantspecifieke items. Deze kunnen nooit worden teruggestuurd of omgeruild.
Wanneer u de RMA-procedure nauwkeurig hebt gevolgd, zal de verkoper uw rekening crediteren binnen 30 dagen na ontvangst van de producten. Alle terugbetalingen, met uitzondering van de verzend- en terugnamekosten, gebeuren volgens de originele betaalwijze.

GARANTIE

De volgende situaties zijn mogelijk: verkeerde of onvolledige levering, herstelling onder garantie, DoA (stuk bij ontvangst) of herhaalde herstelling.
Op het ogenblik van levering moet u het (de) product(en) grondig controleren. Klachten over zichtbare gebreken moeten binnen 7 kalenderdagen na de levering van de producten worden meegedeeld. Klachten die niet deze periode binnenkomen, zijn niet geldig en worden niet aanvaard.
In geval van een garantieclaim geldt de garantieperiode.
De producten die u aankoopt via de onlineshop, omvatten de standaardgaranties van fffine.com. U hoeft niet extra te betalen om van deze garanties te kunnen profiteren. Alle informatie over deze garanties vindt u in de gebruikershandleidingen die samen met de producten worden geleverd. Niets in deze algemene voorwaarden beïnvloedt uw wettelijke rechten, inclusief wat betreft de garantieclaims en gebrekkige of defecte producten.
Indien u om een of andere reden een bestelling moet terugsturen, dan kan dat makkelijk. Volg gewoon de RMA-procedure die beschreven wordt in de onderstaande clausule ‘RMA-procedure', en stuur het (de) item(s) in kwestie terug per post, op eigen risico.
Wanneer uw klacht gegrond is en u de procedure nauwkeurig hebt gevolgd, zal de verkoper uw rekening crediteren, de herstelling laten uitvoeren of een vervangproduct leveren binnen 30 dagen na de ontvangst van het (de) product(en) en u de terugnamekosten voor een standaardzending per post terugbetalen. De terugbetalingen gebeuren volgens de originele betaalwijze.
Defecten en waardeverminderingen veroorzaakt door externe gebeurtenissen, ongevallen, slijtage en installatie of gebruik die niet in overeenstemming zijn met de instructies van fffine.com, en een ongeoorloofde herstelling vallen niet onder de garantie.
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

RETOUR-PROCEDURE

Stuur gewoon een e-mail naar onze helpdesk die u een RMA-formulier zal bezorgen, vul dit RMA-formulier in en stuur de item(s) in kwestie per post naar het adres vermeld op het formulier binnen 14 dagen na ontvangst van het product indien u de bestelling wenst te annuleren of indien er zichtbare gebreken zijn (ook bij verkeerde of onvolledige levering). In geval van een garantieclaim geldt de garantieperiode.
De volgende situaties kunnen zich voordoen: annulering, verkeerde of onvolledige levering, herstelling onder garantie, DoA (stuk bij ontvangst) of herhaalde herstelling, overige. Voor al deze situaties heeft de verkoper ervoor gezorgd dat u steeds dezelfde RMA-procedure kunt volgen, maar toch moet aandacht worden besteed aan enkele specifieke zaken naargelang van de situatie.
• Annulering: zorg ervoor dat u het (de) product(en) terugstuurt in perfecte staat en in de originele verpakking. Voeg ook de aankoopnota bij;
• Verkeerde of onvolledige levering: beschrijf wat er ontbreekt of wat u had verwacht. De verkoper kan niet garanderen dat benodigdheden zoals batterijen of andere accessoires teruggestuurd zullen worden;
• Herstelling: beschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u het (de) product(en) terugstuurt;
• Herstelling onder garantie: zorg ervoor dat u de aankoopnota bijvoegt, alsook de productgarantiebon die samen met het product werd geleverd en het RMA-formulier;
• DoA (stuk bij ontvangst) of herhaalde herstelling: indien het product na drie pogingen van het servicecentrum van fffine.com nog steeds niet is hersteld, beschouwen we het product als DoA. Beschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u het product als DoA beschouwt;
• Overige: beschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u het (de) product(en) terugstuurt.
Bij het invullen van het RMA-formulier dient u ook de naam te vermelden van de persoon die de bestelling heeft betaald, diens adres en het bestelnummer, en moet u aangeven of de producten beschadigd of defect zijn.

AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper is aansprakelijk voor alle verliezen die u lijdt als gevolg van diens schending van deze algemene voorwaarden, als de hierdoor geleden verliezen redelijkerwijs konden worden voorzien door zowel uzelf als de verkoper op het ogenblik dat u de onlineshop ging gebruiken, of op het ogenblik dat een overeenkomst ontstond tussen u en de verkoper voor de verkoop van producten.
Voor zover toegelaten door de wet die deze algemene voorwaarden regelt, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor enige commerciële verliezen (inclusief verlies van winst, inkomsten, contracten, geschatte besparingen, gegevens, goodwill of overtollige uitgaven) of enig ander indirect of gevolgverlies, zelfs indien deze verliezen redelijkerwijs konden worden voorzien door zowel uzelf als de verkoper op het ogenblik dat u de onlineshop ging gebruiken, of op het ogenblik dat een overeenkomst ontstond tussen u en de verkoper voor de verkoop van producten.
De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden waarover hij geen controle heeft zoals stakingen, brand, storing in de communicatiesystemen… of het niet (tijdig) leveren van de producten door zijn leveranciers of derden.
In alle gevallen kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet meer bedragen dan het bedrag dat u hebt betaald voor het product of de dienst waarvoor de claim is ingediend.

AUTEURSRECHT

De content van de onlineshop is beschermd door het auteursrecht, door handelsmerken en door andere intellectuele eigendomsrechten. Individuele pagina's of secties kunnen worden gedownload of afgedrukt, op voorwaarde dat auteursrechtvermeldingen, handelsmerken of andere wettelijk beschermde vermeldingen niet worden verwijderd. In alle gevallen blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de content en de materialen vermeld in de onlineshop, in handen van ffine, de verkoper of hun respectieve leveranciers (naargelang wat van toepassing is). De onlineshop mag niet worden gereproduceerd, noch geheel noch gedeeltelijk, overgezet via elektrische of conventionele methodes, gewijzigd, gelinkt aan of gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper en van fffine.com

TOEPASSELIJK RECHT EN UITSPRAAK

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op basis hiervan worden opgesteld, worden geregeld door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken te Kortrijk (België) zijn bevoegd om hierover recht te spreken.

CONTACTGEGEVENS

Logistiek adres:

fffine.com
Stationsstraat 82
8552 Moen
België

Maatschappelijke zetel:

fffine.com
Elfde Julilaan 1
8500 Kortrijk
België
BTW: BE 0563.479.037

Voor alle vragen : info@fffine.com